ECB/2009/22

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 6. října 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2009/22), Úř. věst. L 274, 20. 10. 2009, s. 38.