Kort euroränta

  1. ECB:s riktlinje (EU) 2019/1265 av den 10 juli 2019 om den korta euroräntan (€STR) (ECB/2019/19), EUT L 199, 26.7.2019, s. 8.