Eurska kratkoročna obrestna mera

  1. Smernica ECB (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2019/19), UL L 199, 26. 7. 2019, str. 8.