Menu

Eurska kratkoročna obrestna mera

  1. Smernica ECB (EU) 2019/1265 z dne 10. julija 2019 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2019/19), UL L 199, 26. 7. 2019, str. 8.
    1. Smernica ECB (EU) 2020/496 z dne 19. marca 2020 o spremembi Smernice (EU) 2019/1265 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR)  (ECB/2020/15), UL L 106, 6. 4. 2020, str. 1.