Rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro

  1. Orientarea (UE) 2019/1265 a BCE din 10 iulie 2019 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR)  (BCE/2019/19), JO L 199, 26.7.2019, p. 8.