Euromääräisten markkinoiden lyhyt korko

  1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/1265, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR)  (EKP/2019/19), EUVL L 199, 26.7.2019, s. 8.