Menu

Krátkodobá eurová sazba

  1. Obecné zásady ECB (EU) 2019/1265 ze dne 10. července 2019 o krátkodobé eurové sazbě (€STR) (ECB/2019/19), Úř. věst. L 199, 26. 7. 2019, s. 8.
    1. Obecné zásady ECB (EU) 2020/496 ze dne 19. března 2020, kterými se mění obecné zásady (EU) 2019/1265 o krátkodobé eurové sazbě (€STR) (ECB/2020/15), Úř. věst. L 106, 6. 4. 2020, s. 1.