Povezana mnenja ECB

 1. Mnenje o pooblastilu centralne banke Česká národní banka za izvajanje transakcij na finančnem trgu (CON/2016/60), Češka republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2016/56), Madžarska, 18. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A v Franciji (CON/2016/51), Francija, 21. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatne informacije
 5. Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv (CON/2016/40), Romunija, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mnenje o finančnih instrumentih, primernih za operacije denarne politike (CON/2016/12), Romunija, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2015/39), Madžarska, 28. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mnenje o obrestovanju obveznih rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mnenje o posredovanju podatkov, ki so potrebni za opredelitev denarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mnenje o predlogu uredbe o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti pri finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2014/2), UL C 113, 15. 4. 2014, str. 1.Dodatne informacije
 12. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv za kreditne institucije (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura (CON/2013/47), Latvija, 3. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv za kreditne institucije (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mnenje o spremembah zakona o davku na finančne transakcije (CON/2012/94), Madžarska, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mnenje o operacijah odprtega trga in odprtih ponudbah (CON/2012/78), Romunija, 23. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mnenje o predlogu uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in centralnih depotnih družbah (CON/2012/62), UL C 310, 13. 10. 2012, str. 12.
 18. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv (CON/2012/16), Latvija, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mnenje o sistemu obveznih rezerv (CON/2012/7), Romunija, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mnenje o obveznih rezervah (CON/2011/75), Češka republika, 30. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mnenje o osnutku sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (CON/2011/24), UL C 140, 11. 5. 2011, str. 8.Dodatne informacije
 22. Mnenje o reformi gospodarskega upravljanja v Evropski uniji  (CON/2011/13), UL C 150, 20. 5. 2011, str. 1.
 23. Mnenje o spremembah nacionalnega okvira za operacije denarne politike z namenom nadaljnje harmonizacije z Eurosistemom (CON/2011/7), Litva, 1. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Mnenje o okviru za obvezne rezerve (CON/2010/84), Estonija, 26. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mnenje o spremembah okvira za operacije denarne politike z namenom nadaljnje harmonizacije z Eurosistemom (CON/2010/77), Latvija, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mnenje o zahtevah po obveznih rezervah za kreditne institucije (CON/2010/68), Madžarska, 11. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mnenje o okviru obveznih rezerv (CON/2010/60), Estonija, 2. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mnenje o uvedbi odprte ponudbe sedemdnevnega depozita (CON/2010/18), Latvija, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Mnenje o ukrepih za podporo bančnega posojanja gospodarstvu (CON/2010/14), Poljska, 29. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Mnenje o spremembah aranžmaja za srednjeročno finančno pomoč za plačilne bilance držav članic  (CON/2009/37), UL C 106, 8. 5. 2009, str. 1.Dodatne informacije
 31. Mnenje o borzi vrednostnih papirjev, centralni depotni družbi in centralnem registru vrednostnih papirjev (CON/2009/21), Ciper, 16. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Mnenje o instrumentih denarne politike (CON/2008/89), Latvija, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mnenje o merilih in pogojih za izdajanje državnih poroštev (CON/2008/88), Slovenija, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mnenje o zagotavljanju srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic  (CON/2008/77), UL C 328, 23. 12. 2008, str. 1.
 35. Mnenje o spremembah zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/66), Litva, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mnenje o državnem jamstvu za posojilo, ki ga je centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique odobrila v kontekstu prispevanja k finančni stabilnosti (CON/2008/46), Belgija, 8. 10. 2008.
 37. Mnenje o ukrepih finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/44), Irska, 3. 10. 2008.
 38. Mnenje o spremembah, ki centralni banki Banque centrale du Luxembourg omogočajo, da bolj učinkovito prispeva k finančni stabilnosti, in pojasnjujejo ureditev zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/42), Luksemburg, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv v zvezi z delitvijo bank (CON/2007/34), Poljska, 13. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Mnenje o sistemu obveznih rezerv (CON/2007/22), Romunija, 1. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Mnenje o izračunu zahtev glede obveznih rezerv in povezanih postopkih (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.
 42. Mnenje o instrumentih denarne politike in sistemu poravnave vrednostnih papirjev centralne banke Latvijas Banka (CON/2007/12), Latvija, 30. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv (CON/2006/59), Estonija, 14. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Mnenje o trgih finančnih instrumentov (CON/2006/56), Luksemburg, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Mnenje o instrumentih denarne politike (CON/2006/49), Latvija, 23. 10. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Mnenje o obveznih rezervah (CON/2006/41), Slovenija, 10. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 47. Mnenje o spremembah minimalnih likvidnostnih zahtev (CON/2006/26), Latvija, 31. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Mnenje o razširitvi osnove za obvezne rezerve in uvedbi diferenciranih stopenj obveznih rezerv (CON/2006/11), Latvija, 23. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Mnenje o razveljavitvi zastarelih predpisov v zvezi z evropskim monetarnim sistemom (CON/2006/8), UL C 49, 28. 2. 2006, str. 35.Dodatne informacije
 50. Mnenje o zahtevah za obvezne rezerve (CON/2006/3), Estonija, 13. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Mnenje o spremembah ureditve obveznih rezerv centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Ciper, 10. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Mnenje o financiranju s strani centralne banke Oesterreichische Nationalbank prispevka Avstrije v skrbniški sklad MDS za države z nizkim dohodkom, ki jih prizadenejo naravne nesreče (CON/2005/29), Avstrija, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Mnenje o zahtevah za obvezne rezerve (CON/2005/14), Madžarska, 31. 5. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv kreditnih zadrug (kredito unija) (CON/2005/8), Litva, 1. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Mnenje o izvzetju iz sistema izpolnjevanja obveznih rezerv (CON/2004/29), Malta, 1. 9. 2004.
 56. Mnenje o Uredbi Sveta o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (CON/2001/8), UL C 151, 22. 5. 2001, str. 18.
 57. Mnenje v zvezi s sestavo Ekonomsko-finančnega odbora (CON/1998/53), UL C 77, 20. 3. 1999, str. 9.
 58. Mnenje v zvezi z obračunom in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji  (CON/1998/49), Finska, 2. 11. 1998.
 59. Mnenje v zvezi z instrumenti in postopki denarne politike ter obveznimi rezervami (CON/1998/47), Portugalska, 1. 10. 1998.
 60. Mnenje o sklepu Sveta za denarno politiko centralne banke Banque de France o obveznih rezervah (CON/1998/43), Francija, 23. 9. 1998.
 61. Mnenje o obveznih rezervah (CON/1998/41), Španija, 8. 9. 1998.
 62. Mnenje o operacijah centralne banke Banque de France na denarnem trgu (CON/1998/29), Francija, 10. 6. 1998.
 63. ECB je ob ustanovitvi 1. junija 1998 prevzela svetovalne funkcije EMI.
 64. Mnenje o Zakonu o ureditvi kreditov (CON/1995/17), Danska, 18. 12. 1995.
 65. Mnenje o Uredbi o intervencijah na denarnem trgu (CON/1995/13), Francija, 12. 10. 1995.
 66. Mnenje v zvezi z denarnim financiranjem (CON/1995/8), Švedska, 10. 5. 1995.
 67. Mnenje v zvezi z obveznimi rezervami (CON/1995/2), Avstrija, 10. 3. 1995.
 68. Mnenje v zvezi z obveznimi rezervami (CON/1994/5), Portugalska, 21. 9. 1994.