Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale (CON/2018/58), Spania, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la obligațiile de constituire a rezervelor minime obligatorii ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Ungaria, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE și cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (CON/2018/37), JO C 382, 23.10.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 4. Aviz cu privire la revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (CON/2018/36), JO C 378, 19.10.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 5. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții  (CON/2017/42), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
 6. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea CPC și cerințele pentru recunoașterea CPC din țări terțe  (CON/2017/39), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
 7. Aviz cu privire la un proiect de decizie a Hrvatska narodna banka privind punerea în aplicare a politicii monetare (CON/2017/30), Croația, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Aviz cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 9. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență  (CON/2017/6), JO C 132, 24.4.2017, p. 1.Informaţii suplimentare
 10. Aviz cu privire la competențele Česká národní banka de a desfășura tranzacții pe piața financiară (CON/2016/60), Cehia, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2016/56), Ungaria, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare în ceea ce privește libretul A din Franța (CON/2016/51), Franța, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2016/44), 12.9.2016.Informaţii suplimentare
 14. Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii (CON/2016/40), România, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 15. Aviz cu privire la instrumentele financiare eligibile pentru operațiunile de politică monetară (CON/2016/12), România, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 16. Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2015/39), Ungaria, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii în legătură cu introducerea euro (CON/2014/68), Lituania, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la remunerarea rezervelor minime obligatorii (CON/2014/42), Lituania, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Aviz cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare (CON/2014/11), Polonia, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare (CON/2014/2), JO C 113, 15.4.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
 21. Aviz cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii ale instituţiilor de credit (CON/2013/79), Lituania, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Aviz cu privire la cerinţele de constituire a rezervelor minime obligatorii în legătură cu introducerea monedei euro (CON/2013/47), Letonia, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Aviz cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii aplicabile instituţiilor de credit  (CON/2012/110), Lituania, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Aviz cu privire la modificarea Legii privind taxarea tranzacţiilor financiare  (CON/2012/94), Ungaria, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Avizul cu privire la operaţiunile de piaţă monetară şi facilităţile permanente (CON/2012/78), România, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 26. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătăţirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană şi depozitarii centrali de instrumente financiare (CON/2012/62), JO C 310, 13.10.2012, p. 12.
 27. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2012/16), Letonia, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Aviz cu privire la regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2012/7), România, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 29. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2011/75), Cehia, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Avizul cu privire la un proiect de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro  (CON/2011/24), JO C 140, 11.5.2011, p. 8.Informaţii suplimentare
 31. Aviz cu privire la reforma guvernanţei economice în Uniunea Europeană (CON/2011/13), JO C 150, 20.5.2011, p. 1.
 32. Aviz cu privire la modificarea cadrului naţional pentru operaţiunile de politică monetară în vederea unei mai bune armonizări cu Eurosistemul (CON/2011/7), Lituania, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Aviz cu privire la mecanismul rezervelor minime obligatorii (CON/2010/84), Estonia, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Aviz cu privire la modificarea mecanismului de operaţiuni de politică monetară în vederea unei mai bune armonizări cu Eurosistemul (CON/2010/77), Letonia, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Aviz cu privire la obligaţia instituţiilor de credit de a constitui rezerve minime obligatorii  (CON/2010/68), Ungaria, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Aviz cu privire la cadrul legal privind rezervele minime obligatorii (CON/2010/60), Estonia, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Aviz cu privire la introducerea unei facilităţi de depozit de şapte zile (CON/2010/18), Letonia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Aviz cu privire la măsurile de susţinere a creditării întreprinderilor de către bănci  (CON/2010/14), Polonia, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Aviz cu privire la modificările mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre (CON/2009/37), JO C 106, 8.5.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
 40. Aviz cu privire la bursa de valori şi la depozitarul central şi registrul central al valorilor mobiliare (CON/2009/21), Cipru, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară (CON/2008/89), Letonia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Aviz cu privire la criteriile şi condiţiile de acordare a unei garanţii de către stat (CON/2008/88), Slovenia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Aviz cu privire la un mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre (CON/2008/77), JO C 328, 23.12.2008, p. 1.
 44. Aviz cu privire la modificarea cerinţelor privind constituirea rezervelor minime obligatorii (CON/2008/66), Lituania, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Aviz cu privire la garanţia statului pentru creditele acordate de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în contextul contribuţiei acesteia la stabilitatea financiară (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 46. Aviz cu privire la anumite măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/44), Irlanda, 3.10.2008.
 47. Aviz cu privire la anumite modificări care oferă Banque centrale du Luxembourg posibilitatea de a contribui în mod mai eficient la stabilitatea financiară şi care clarifică regimul rezervelor minime obligatorii  (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii în legătură cu divizarea băncilor (CON/2007/34), Polonia, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Aviz privind regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2007/22), România, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 50. Aviz privind calcularea rezervelor minime obligatorii şi procedurile referitoare la acestea (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 51. Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară şi sistemul de decontare a valorilor mobiliare al Latvijas Banka (CON/2007/12), Letonia, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2006/59), Estonia, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Aviz privind pieţele instrumentelor financiare (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară (CON/2006/49), Letonia, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Aviz cu privire la rezervele minime (CON/2006/41), Slovenia, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Aviz cu privire la modificarea obligaţiilor de asigurare a unui minim de lichidităţi (CON/2006/26), Letonia, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Aviz cu privire la extinderea bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii şi introducerea unor rate diferenţiate ale rezervelor minime obligatorii (CON/2006/11), Letonia, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2006/3), Estonia, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii aplicat de Central Bank of Cyprus (CON/2005/35), Cipru, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Aviz cu privire la finanţarea de către Oesterreichische Nationalbank a contribuţiei Austriei la fondul fiduciar al FMI pentru ţările cu venit scăzut afectate de dezastre naturale (CON/2005/29), Austria, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Aviz cu privire la regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2005/14), Ungaria, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Aviz cu privire la obligaţia de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru cooperativele de credit (CON/2005/8), Lituania, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Aviz cu privire la excepţiile de la regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 64. Aviz cu privire la compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare (CON/1998/49), Finlanda, 2.11.1998.
 65. Aviz cu privire la procedurile şi instrumentele de politică monetară şi rezervele minime obligatorii (CON/1998/47), Portugalia, 1.10.1998.
 66. Aviz cu privire la decizia Consiliului de politică monetară al Banque de France cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/1998/43), Franța, 23.9.1998.
 67. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/1998/41), Spania, 8.9.1998.
 68. Aviz cu privire la operaţiunile Banque de France pe piaţa monetară (CON/1998/29), Franța, 10.6.1998.