Menu

Opinjonijiet tal-BĊE relatati

 1. Opinjoni CON/2018/58 ES dwar għodda makroprudenzjali (CON/2018/58), Spanja, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' riżervi minimi tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), L-Ungerija, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE; u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (CON/2018/37), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 4. Opinjoni fuq ir-rieżami tat-trattament prudenzjali tad-ditti tal-investiment (CON/2018/36), ĠU C 378, 19.10.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
 5. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet  (CON/2017/42), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
 6. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' kontropartijiet ċentrali u r-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi  (CON/2017/39), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
 7. Opinjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni tal-politika monetarja ta' Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Il-Kroazja, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
 9. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta’ dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (CON/2017/6), ĠU C 132, 24.4.2017, pġ. 1.Aktar tagħrif
 10. Opinjoni dwar is-setgħat ta' Česká národní banka biex iwettaq transazzjonijiet fis-suq finanzjarju (CON/2016/60), Ir-Repubblika Ċeka, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinjoni dwar koeffiċjenti ta' riżerva (CON/2016/56), L-Ungerija, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż (CON/2016/51), Franza, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar Fondi ta' Kapital ta' Riskju Ewropew u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar Fondi ta’ Intraprenditorija soċjali Ewropej  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aktar tagħrif
 14. Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta' riżervi minimi (CON/2016/40), Ir-Rumanija, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinjoni dwar strumenti finanzjarji eliġibbli għal operazzjonijiet ta' politika monetarja (CON/2016/12), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinjoni dwar proporzjonijiet ta' riżervi (CON/2015/39), L-Ungerija, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva b'rabta mal-introduzzjoni tal-euro (CON/2014/68), Il-Litwanja, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' riżervi minimi (CON/2014/42), Il-Litwanja, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinjoni dwar it-trażmissjoni tad-dejta meħtieġa sabiex tiddefinixxi l-politika monetarja (CON/2014/11), Il-Polonja, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (CON/2014/2), ĠU C 113, 15.4.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
 21. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' riserva għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/79), Il-Litwanja, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva b'rabta mal-introduzzjoni tal-euro (CON/2013/47), Il-Latvja, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/110), Il-Litwanja, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar it-taxxa fuq tranżazzjonijiet finanzjarji  (CON/2012/94), L-Ungerija, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tas-suq miftuħ u l-faċilitajiet permanenti (CON/2012/78), Ir-Rumanija, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar it-titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (CON/2012/62), ĠU C 310, 13.10.2012, pġ. 12.
 27. Opinjoni fuq il-ħtiġijiet ta' riżerva minima  (CON/2012/16), Il-Latvja, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar ir-reġim tar-riżervi minimi (CON/2012/7), Ir-Rumanija, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinjoni dwar ir-riżervi minimi (CON/2011/75), Ir-Repubblika Ċeka, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinjoni dwar abbozz ta’ Deċìżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda l-Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ mekkaniżmu ta’ stabbiltà għal Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (CON/2011/24), ĠU C 140, 11.5.2011, pġ. 8.Aktar tagħrif
 31. Opinjoni dwar ir-riforma tal-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea (CON/2011/13), ĠU C 150, 20.5.2011, pġ. 1.
 32. Opinjoni dwar emendi lill-qafas nazzjonali tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja sabiex jiġi armonizzat ulterjorment mal-Eurosistema (CON/2011/7), Il-Litwanja, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinjoni dwar il-qafas tar-riżervi minimi (CON/2010/84), L-Estonja, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinjoni dwar emendi lill-qafas tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja bil-għan li jiġi armonizzat ulterjorment mal-Eurosistema (CON/2010/77), Il-Latvja, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2010/68), L-Ungerija, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinjoni dwar il-qafas tar-rizervi minimi (CON/2010/60), L-Estonja, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' faċilita' ta' depożitu għal sebat ijiem (CON/2010/18), Il-Latvja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Opinjoni dwar miżuri li jappoġġjaw is-self tal-banek lin-negozji (CON/2010/14), Il-Polonja, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Opinjoni dwar emendi fil-faċilità għall-għajnuna finanzjarja fuq żmien medju għall-bilanċi tal-pagament tal-Istati Membri  (CON/2009/37), ĠU C 106, 8.5.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 40. Opinjoni dwar il-Borża u r-Reġistru tad-depożitorju ċentrali u tad-depożitorju ċentrali tat-titoli  (CON/2009/21), Ċipru, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja (CON/2008/89), Il-Latvja, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Opinjoni dwar il-kriterji u l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' garanzija tal-Istat  (CON/2008/88), Is-Slovenja, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Opinjoni dwar faċilita` li tipprovdi assistenza finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi tal-ħlasijiet ta' l-Istati Membri  (CON/2008/77), ĠU C 328, 23.12.2008, pġ. 1.
 44. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-obbligi tar-riżervi minimi  (CON/2008/66), Il-Litwanja, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinjoni dwar il-garanzija ta' l-Istat li tkopri l-kreditu estiż min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique fil-kuntest tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/46), Il-Belġju, 8.10.2008.
 46. Opinjoni dwar miżuri ta' għajnuna finanzjarja għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/44), L-Irlanda, 3.10.2008.
 47. Opinjoni dwar emendi li jagħmluha possibli għall-Banque centrale du Luxembourg biex jikkontribwixxi b'mod iktar effettiv għall-istabilità finanzjarja u li jiċċara r-rekwiżiti tar-riżervi minimi (CON/2008/42), Il-Lussemburgu, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinjoni dwar l-emendi tar-reġim tar-riżervi minimi fir-rigward tad-diviżjoni tal-banek  (CON/2007/34), Il-Polonja, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinjoni dwar ir-reġim tar-riżervi minimi  (CON/2007/22), Ir-Rumanija, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinjoni dwar il-kalkolu tal-ħtiġijiet tar-riżervi minimi u proċeduri relatati  (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 51. Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja u tas-sistema ta' settlement ta' titoli tal-Latvijas Banka  (CON/2007/12), Il-Latvja, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Opinjoni fuq il-ħtiġijiet ta' riżerva minima (CON/2006/59), L-Estonja, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2006/56), Il-Lussemburgu, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja  (CON/2006/49), Il-Latvja, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinjoni fuq ir-riżervi minimi (CON/2006/41), Is-Slovenja, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Opinjoni dwar l-emendi tar-rekwiżiti tal-likwidità minima (CON/2006/26), Il-Latvja, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinjoni dwar it-tkabbir tal-bażi tar-riżerva għall-obbligi tar-riżerva minima u dwar l-introduzzjoni ta' proporzjonijiet ddivrenzjati tar-riżerva  (CON/2006/11), Il-Latvja, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinjoni dwar ir-revoka ta' leġiżlazzjoni li m'għadhiex tintuża dwar is-Sistema Monetarja Ewropea  (CON/2006/8), ĠU C 49, 28.2.2006, pġ. 35.
 59. Opinjoni dwar obbligi ta' riżervi minimi (CON/2006/3), L-Estonja, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinjoni dwar l-emendi tar-reġim tar-riżervi minimi tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru  (CON/2005/35), Ċipru, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinjoni dwar il-finanzjament mill-Oesterreichische Nationalbank ta' kontribuzzjoni min-naħa ta' l-Awstrija lejn 'trust fund' ta' l-IMF għal pajjiżi bi dħul baxx milquta minn diżastri naturali  (CON/2005/29), L-Awstrija, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinjoni dwar obbligi ta' riżervi minimi  (CON/2005/14), L-Ungerija, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinjoni dwar l-obbligi tar-riżervi minimi għal unjonijiet ta' kreditu (CON/2005/8), Il-Litwanja, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Opinjoni dwar l-eżenzjoni mir-reġim tar-riżervi minimi  (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 65. Opinjoni dwar Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf faċilita` li tipprovdi assistenza finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċ tal-pagamenti ta' l-iStati Membri  (CON/2001/8), ĠU C 151, 22.5.2001, pġ. 18.
 66. Opinjoni dwar il-kompożizzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju  (CON/1998/53), ĠU C 77, 20.3.1999, pġ. 9.
 67. Opinjoni dwar l-ikklerjar u l-ħlas ta' tranżazzjonijiet ta' titoli  (CON/1998/49), Il-Finlandja, 2.11.1998.
 68. Opinjoni dwar strumenti u proċeduri ta' politika monetarja u riżervi minimi  (CON/1998/47), Il-Portugall, 1.10.1998.
 69. Opinjoni dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Politika Monetarja tal-Banque de France dwar ir-riżervi minimi  (CON/1998/43), Franza, 23.9.1998.
 70. Opinjoni dwar ir-riżervi minimi (CON/1998/41), Spanja, 8.9.1998.
 71. Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tal-Banque de France dwar is-suq tal-flus  (CON/1998/29), Franza, 10.6.1998.
 72. Meta l-BĊE twaqqaf fl-1 ta’ Ġunju 1998 huwa ħa r-responsabbiltà tal-funzjonijiet konsultattivi tal-IME.
 73. Opinjoni dwar l-Att dwar l-Irregolar tal-Kreditu  (CON/1995/17), Id-Danimarka, 18.12.1995.
 74. Opinjoni dwar ir-Regolament dwar l-Intervenzjonijiet tas-Suq tal-Flus  (CON/1995/13), Franza, 12.10.1995.
 75. Opinjoni dwar il-finanzjament monetarju (CON/1995/8), L-Isvezja, 10.5.1995.
 76. Opinjoni dwar ir-Riżervi minimi (CON/1995/2), L-Awstrija, 10.3.1995.
 77. Opinjoni dwar l-obbligi tar-riżervi minimi (CON/1994/5), Il-Portugall, 21.9.1994.