Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par lēmuma projektu par Hrvatska narodna banka monetārās politikas īstenošanu  (CON/2017/30), Horvātija, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. ECB Atzinums (2017. gada 8. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (CON/2017/6), 8.3.2017.
 3. Atzinums par Česká národní banka pilnvarām veikt darījumus finanšu tirgū (CON/2016/60), Čehijas Republika, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Atzinums par rezervju koeficientiem (CON/2016/56), Ungārija, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A (CON/2016/51), Francija, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. ECB Atzinums (2016. gada 12. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem  (CON/2016/44), 12.9.2016.Papildus informācija
 7. Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā (CON/2016/40), Rumānija, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Atzinums par monetārās politikas operācijām atbilstošiem finanšu instrumentiem (CON/2016/12), Rumānija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Atzinums par rezervju normām (CON/2015/39), Ungārija, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu (CON/2014/68), Lietuva, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Atzinums par atlīdzību par obligātajām rezervēm (CON/2014/42), Lietuva, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Atzinums par monetārās politikas noteikšanai vajadzīgo datu nosūtīšanu (CON/2014/11), Polija, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Atzinums par priekšlikumu regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos (CON/2014/2), OV C 113, 15.4.2014, 1. lpp..Papildus informācija
 14. Atzinums par kredītiestāžu rezervju prasībām  (CON/2013/79), Lietuva, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu (CON/2013/47), Latvija, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 16. Atzinums par rezervju prasībām kredītiestādēm  (CON/2012/110), Lietuva, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu darījumu nodokli (CON/2012/94), Ungārija, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Atzinums par atklātā tirgus operācijām un pastāvīgajām iespējām (CON/2012/78), Rumānija, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Atzinums par priekšlikumu regulai par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CON/2012/62), OV C 310, 13.10.2012, 12. lpp..
 20. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2012/16), Latvija, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 21. Atzinums par obligāto rezervju režīmu (CON/2012/7), Rumānija, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/2011/75), Čehijas Republika, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Atzinums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro  (CON/2011/24), OV C 140, 11.5.2011, 8. lpp..Papildus informācija
 24. Atzinums par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības reformu (CON/2011/13), OV C 150, 20.5.2011, 1. lpp..
 25. Atzinums par grozījumiem nacionālajā monetārās politikas operāciju regulējumā, lai to saskaņotu ar Eurosistēmas regulējumu (CON/2011/7), Lietuva, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Atzinums par obligāto rezervju regulējumu (CON/2010/84), Igaunija, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Atzinums par grozījumiem monetārās politikas darbības principos nolūkā turpināt to saskaņošanu ar Eurosistēmas principiem  (CON/2010/77), Latvija, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 28. Atzinums par kredītiestāžu rezervju prasībām (CON/2010/68), Ungārija, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Atzinums par obligāto rezervju regulējumu (CON/2010/60), Igaunija, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Atzinums par noguldījumu uz septiņām dienām ieviešanu (CON/2010/18), Latvija, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 31. Atzinums par pasākumiem, kas atbalsta banku aizdevumus uzņēmumiem (CON/2010/14), Polija, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Atzinums par grozījumiem vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismā attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2009/37), OV C 106, 8.5.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 33. Atzinums par biržu un par centrālo depozitāriju un vērtspapīru reģistru (CON/2009/21), Kipra, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem (CON/2008/89), Latvija, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Atzinums par valsts garantiju piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem (CON/2008/88), Slovēnija, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Atzinums par vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2008/77), OV C 328, 23.12.2008, 1. lpp..
 37. Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju prasībās (CON/2008/66), Lietuva, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Atzinums par valsts garantiju kredītiem, ko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique sniegusi finanšu stabilitātes nodrošināšanai (CON/2008/46), Beļģija, 8.10.2008.
 39. Atzinums par pasākumiem, lai sniegtu finansiālu atbalstu kredītiestādēm (CON/2008/44), Īrija, 3.10.2008.
 40. Atzinums par grozījumiem, kas dod Banque centrale du Luxembourg iespēju efektīvāk veicināt finanšu stabilitāti un precizē obligāto rezervju prasību režīmu (CON/2008/42), Luksemburga, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā saistībā ar banku sadalīšanu (CON/2007/34), Polija, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Atzinums par obligāto rezervju režīmu (CON/2007/22), Rumānija, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Atzinums par obligātās rezerves prasību aprēķināšanu un saistītajām procedūrām (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 44. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmu (CON/2007/12), Latvija, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 45. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2006/59), Igaunija, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2006/56), Luksemburga, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem (CON/2006/49), Latvija, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 48. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/2006/41), Slovēnija, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Atzinums par grozījumiem minimālajās likviditātes prasībās (CON/2006/26), Latvija, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 50. Atzinums par obligāto rezervju prasības rezervju bāzes paplašināšanu un atšķirīgas rezervju normas ieviešanu (CON/2006/11), Latvija, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 51. Atzinums par novecojušo tiesību aktu atcelšanu attiecībā uz Eiropas monetāro sistēmu (CON/2006/8), OV C 49, 28.2.2006, 35. lpp..Papildus informācija
 52. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2006/3), Igaunija, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus obligāto rezervju sistēmā (CON/2005/35), Kipra, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Atzinums par Oesterreichische Nationalbank Austrijas ieguldījuma finansēšanu SVF ieguldījumu fondā valstīm ar zemiem ienākumiem, kuras skārušas dabas katastrofas (CON/2005/29), Austrija, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/2005/14), Ungārija, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Atzinums par krājaizdevumu sabiedrību (kredito unija) obligāto rezervju prasībām (CON/2005/8), Lietuva, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Atzinums par atbrīvojumu no obligāto rezervju režīma (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 58. Atzinums par Padomes Regulu, ar kuru izveido mehānismu vidēja termiņa finanšu palīdzībai dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2001/8), OV C 151, 22.5.2001, 18. lpp..
 59. Atzinums par Ekonomikas un finanšu komitejas sastāvu (CON/1998/53), OV C 77, 20.3.1999, 9. lpp..
 60. Atzinums par vērtspapīru darījumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1998/49), Somija, 2.11.1998.
 61. Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un procedūrām, kā arī obligātajām rezervēm (CON/1998/47), Portugāle, 1.10.1998.
 62. Atzinums par Banque de France Monetārās politikas padomes lēmumu par obligātajām rezervēm (CON/1998/43), Francija, 23.9.1998.
 63. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1998/41), Spānija, 8.9.1998.
 64. Atzinums par Banque de France darbību naudas tirgū (CON/1998/29), Francija, 10.6.1998.
 65. Kad 1998. gada 1. jūnijā tika izveidota ECB, tā pārņēma EMI padomdevēja funkcijas.
 66. Atzinums par Kreditēšanas noteikumu likumu (CON/1995/17), Dānija, 18.12.1995.
 67. Atzinums par Naudas tirgus intervences noteikumiem (CON/1995/13), Francija, 12.10.1995.
 68. Atzinums par monetāro finansēšanu (CON/1995/8), Zviedrija, 10.5.1995.
 69. Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1995/2), Austrija, 10.3.1995.
 70. Atzinums par obligāto rezervju prasībām (CON/1994/5), Portugāle, 21.9.1994.