Povezana mišljenja ESB-a

 1. Mišljenje o makrobonitetnim instrumentima (CON/2018/58), Španjolska, 21.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mišljenje o zahtjevima u vezi s minimalnim pričuvama središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Mađarska, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (CON/2018/37), SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
 4. Mišljenje o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava (CON/2018/36), SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
 5. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije  (CON/2017/42), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
 6. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (CON/2017/39), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
 7. Mišljenje o Prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (CON/2017/30), Hrvatska, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
 9. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (CON/2017/6), SL C 132, 24.4.2017., str. 1.
 10. Mišljenje o ovlastima središnje banke Česká národní banka za provođenje transakcija na financijskim tržištima (CON/2016/60), Češka, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mišljenje o stopama pričuve (CON/2016/56), Mađarska, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mišljenje o izmjeni formule za izračun naknade u odnosu na francuski štedni račun "livret A" (CON/2016/51), Francuska, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (CON/2016/44) (CON/2016/44), 12.9.2016.
 14. Mišljenje o izmjenama režima minimalnih pričuva (CON/2016/40), Rumunjska, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mišljenje o financijskim instrumentima prihvatljivim za operacije monetarne politike (CON/2016/12), Rumunjska, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mišljenje o stopama pričuve (CON/2015/39), Mađarska, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mišljenje o obveznoj pričuvi u vezi s uvođenjem eura (CON/2014/68), Litva, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mišljenje o remuneraciji minimalnih pričuva (CON/2014/42), Litva, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mišljenje o prijenosu podataka koji su potrebni za određivanje monetarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mišljenje o prijedlogu uredbe o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2014/2), SL C 113, 15.4.2014., str. 1.
 21. Mišljenje o obveznoj pričuvi za kreditne institucije (CON/2013/79), Litva, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language