EKP:n lausunnot

 1. Lausunto Česká národní bankan toimivallasta suorittaa rahoitusmarkkinatoimia  (CON/2016/60), Tšekki, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Lausunto velvoiteprosenteista (CON/2016/56), Unkari, 18.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Lausunto ranskalaisten "livret A"-säästötilien korkomuotojen muutoksesta (CON/2016/51), Ranska, 21.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (CON/2016/44), 12.9.2016.Lisätietoja
 5. Lausunto vähimmäisvarantojärjestelmän muutoksista (CON/2016/40), Romania, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Lausunto rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävistä rahoitusvälineistä (CON/2016/12), Romania, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Lausunto velvoiteprosenteista (CON/2015/39), Unkari, 28.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Lausunto varantovaatimuksista euron käyttöönottoon liittyen (CON/2014/68), Liettua, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Lausunto vähimmäisvarannoille maksettavasta korosta (CON/2014/42), Liettua, 11.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Lausunto rahapolitiikan määrittämistä varten tarvittavien tietojen toimittamisesta (CON/2014/11), Puola, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä (CON/2014/2), EUVL C 113, 15.4.2014, s. 1.Lisätietoja
 12. Lausunto luottolaitosten varantovelvoitteista (CON/2013/79), Liettua, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista euron käyttöönottoon liittyen (CON/2013/47), Latvia, 3.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Lausunto luottolaitosten varantovelvoitteista (CON/2012/110), Liettua, 21.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Lausunto muutoksista finanssitransaktioveroa koskevaan lakiin (CON/2012/94), Unkari, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Lausunto avomarkkinaoperaatioista ja maksuvalmiusjärjestelmistä (CON/2012/78), Romania, 23.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista (CON/2012/62), EUVL C 310, 13.10.2012, s. 12.
 18. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista  (CON/2012/16), Latvia, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Lausunto vähimmäisvarantoja koskevasta järjestelmästä (CON/2012/7), Romania, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Lausunto vähimmäisvarannoista (CON/2011/75), Tšekki, 30.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Lausunto Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro  (CON/2011/24), EUVL C 140, 11.5.2011, s. 8.Lisätietoja
 22. Lausunto Euroopan unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän uudistuksesta (CON/2011/13), EUVL C 150, 20.5.2011, s. 1.
 23. Lausunto rahapolitiikan operaatioita koskevien kansallisten säännösten muutoksista, joilla niitä harmonisoidaan edelleen eurojärjestelmän kanssa (CON/2011/7), Liettua, 1.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Lausunto vähimmäisvarantoa koskevista säännöksistä (CON/2010/84), Viro, 26.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Lausunto rahapoliittisia operaatioita koskevan lainsäädännön muutoksista, joilla pyritään lisäämään yhdenmukaisuutta eurojärjestelmään nähden (CON/2010/77), Latvia, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Lausunto luottolaitoksia koskevista varantovaatimuksista (CON/2010/68), Unkari, 11.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Lausunto vähimmäisvarantojärjestelmästä (CON/2010/60), Viro, 2.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Lausunto seitsemän päivän pituisen talletusmahdollisuuden käyttöönotosta (CON/2010/18), Latvia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Lausunto toimenpiteistä, joilla tuetaan pankkien yrityksille suuntautuvaa antolainausta (CON/2010/14), Puola, 29.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Lausunto muutoksista jäsenvaltioiden maksutaseille myönnettävää keskipitkän ajan rahoitustukea koskevaan järjestelmään (CON/2009/37), EUVL C 106, 8.5.2009, s. 1.Lisätietoja
 31. Lausunto arvopaperipörssistä sekä keskitetystä arvopaperisäilytyksestä ja arvopaperirekisteristä (CON/2009/21), Kypros, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Lausunto rahapolitiikan välineistä (CON/2008/89), Latvia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Lausunto valtiontakauksen myöntämiseen sovellettavista kriteereistä ja ehdoista (CON/2008/88), Slovenia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Lausunto järjestelyistä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille  (CON/2008/77), EUVL C 328, 23.12.2008, s. 1.
 35. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteita koskevista muutoksista (CON/2008/66), Liettua, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Lausunto valtiontakuusta, joka kattaa Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen myöntämät luotot rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 37. Lausunto luottolaitoksia koskevista rahoitustukitoimista (CON/2008/44), Irlanti, 3.10.2008.
 38. Lausunto muutoksista, joilla tehostetaan Banque centrale du Luxembourgin valtuuksia myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen ja selvennetään vähimmäisvarantovelvoitteita koskevaa järjestelmää (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Lausunto pankkien jakautumisiin liittyvistä vähimmäisvarantojärjestelmän muutoksista (CON/2007/34), Puola, 13.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Lausunto vähimmäisvarantoja koskevasta järjestelmästä (CON/2007/22), Romania, 1.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteiden laskemisesta ja muista siihen liittyvistä menettelyistä (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
 42. Lausunto rahapolitiikan välineistä ja Latvijas Bankan arvopaperien selvitysjärjestelmästä (CON/2007/12), Latvia, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista (CON/2006/59), Viro, 14.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Lausunto rahoitusvälineiden markkinoista (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Lausunto rahapolitiikan välineistä (CON/2006/49), Latvia, 23.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Lausunto vähimmäisvarannoista (CON/2006/41), Slovenia, 10.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteisiin tehtävistä muutoksista (CON/2006/26), Latvia, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteita koskevan varantopohjan laajentamisesta ja erisuuruisten velvoiteprosenttien käyttöönotosta (CON/2006/11), Latvia, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Lausunto Euroopan valuuttajärjestelmää koskevan vanhentuneen lainsäädännön kumoamisesta (CON/2006/8), EUVL C 49, 28.2.2006, s. 35.Lisätietoja
 50. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteista (CON/2006/3), Viro, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Lausunto muutoksista Central Bank of Cyprusin vähimmäisvarantojärjestelmään (CON/2005/35), Kypros, 10.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Lausunto, joka koskee Oesterreichische Nationalbankin rahoitusta Itävallan osuudeksi IMF:n trustirahastoon luonnonmullistusten koettelemia alhaisen tulotason maita varten (CON/2005/29), Itävalta, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista (CON/2005/14), Unkari, 31.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Lausunto luotto-osuuskuntia (kredito unija) koskevista vähimmäisvarantovaatimuksista (CON/2005/8), Liettua, 1.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Lausunto poikkeuksesta vähimmäisvarantojärjestelmästä (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
 56. Lausunto neuvoston asetuksesta järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (CON/2001/8), EYVL C 151, 22.5.2001, s. 18.Lisätietoja
 57. Lausunto talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta (CON/1998/53), EYVL C 77, 20.3.1999, s. 9.Lisätietoja
 58. Lausunto arvopaperikauppojen selvityksestä (CON/1998/49), Suomi, 2.11.1998.
 59. Lausunto rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä sekä vähimmäisvarannoista (CON/1998/47), Portugali, 1.10.1998.
 60. Lausunto Banque de Francen rahapolitiikan neuvoston vähimmäisvarantoja koskevasta päätöksestä  (CON/1998/43), Ranska, 23.9.1998.
 61. Lausunto vähimmäisvarannoista (CON/1998/41), Espanja, 8.9.1998.
 62. Lausunto Banque de Francen operaatioista rahamarkkinoilla (CON/1998/29), Ranska, 10.6.1998.
 63. Kun EKP oli perustettu 1 päivänä kesäkuuta 1998, se otti vastattavakseen EMI:n neuvoa antavat tehtävät.
 64. Lausunto luoton sääntelyä koskevasta laista (CON/1995/17), Tanska, 18.12.1995.
 65. Lausunto rahamarkkinainterventioita koskevista asetuksista (CON/1995/13), Ranska, 12.10.1995.
 66. Lausunto keskuspankkirahoituksesta (CON/1995/8), Ruotsi, 10.5.1995.
 67. Lausunto vähimmäisvarannoista (CON/1995/2), Itävalta, 10.3.1995.
 68. Lausunto vähimmäisvarantovaatimuksista (CON/1994/5), Portugali, 21.9.1994.