Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu  (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 2. Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A  (CON/2016/51), Francie, 21. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatečné informace
 5. Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k finančním nástrojům způsobilým pro operace měnové politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k úročení minimálních rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky (CON/2014/11), Polsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko ECB k návrhu nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2014/2), Úř. věst. C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatečné informace
 12. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2013/47), Lotyšsko, 3. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko ke změnám zákona o dani z finančních transakcí (CON/2012/94), Maďarsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k operacím na volném trhu a stálým facilitám (CON/2012/78), Rumunsko, 23. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k návrhu nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (CON/2012/62), Úř. věst. C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 18. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv  (CON/2012/16), Lotyšsko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k režimu minimálních rezerv (CON/2012/7), Rumunsko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/2011/75), Česká republika, 30. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 21. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro  (CON/2011/24), Úř. věst. C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatečné informace
 22. Stanovisko k reformě správy ekonomických záležitostí v Evropské unii (CON/2011/13), Úř. věst. C 150, 20. 5. 2011, s. 1.
 23. Stanovisko ke změnám vnitrostátního rámce pro operace měnové politiky v zájmu jeho další harmonizace s rámcem Eurosystému  (CON/2011/7), Litva, 1. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k rámci pro minimální rezervy (CON/2010/84), Estonsko, 26. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko ke změnám rámce pro operace měnové politiky v zájmu jeho další harmonizace s rámcem Eurosystému  (CON/2010/77), Lotyšsko, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2010/68), Maďarsko, 11. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k systému minimálních rezerv (CON/2010/60), Estonsko, 2. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k zavedení sedmidenní vkladové facility (CON/2010/18), Lotyšsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k opatřením na podporu bankovních úvěrů pro podniky  (CON/2010/14), Polsko, 29. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko ke změnám systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (CON/2009/37), Úř. věst. C 106, 8. 5. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 31. Stanovisko k burze cenných papírů, centrálnímu depozitáři a centrálnímu rejstříku cenných papírů  (CON/2009/21), Kypr, 16. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k nástrojům měnové politiky (CON/2008/89), Lotyšsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko ke kritériím a podmínkám pro poskytnutí státní záruky (CON/2008/88), Slovinsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (CON/2008/77), Úř. věst. C 328, 23. 12. 2008, s. 1.
 35. Stanovisko ke změnám povinnosti minimálních rezerv (CON/2008/66), Litva, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko ke státní záruce za úvěr poskytnutý ze strany Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v souvislosti s jejím příspěvkem k finanční stabilitě (CON/2008/46), Belgie, 8. 10. 2008.
 37. Stanovisko k finanční podpoře úvěrových institucí (CON/2008/44), Irsko, 3. 10. 2008.
 38. Stanovisko ke změnám, které umožní Banque centrale du Luxembourg účinněji přispívat k finanční stabilitě a které upřesňují úpravu povinnosti minimálních rezerv  (CON/2008/42), Lucembursko, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko ke změnám v systému minimálních rezerv, které souvisejí s rozdělením bank  (CON/2007/34), Polsko, 13. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k režimu minimálních rezerv  (CON/2007/22), Rumunsko, 1. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k výpočtu povinných minimálních rezerv a k souvisejícím postupům (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.
 42. Stanovisko k nástrojům měnové politiky a systému vypořádání obchodů s cennými papíry, který je provozován Latvijas Banka (CON/2007/12), Lotyšsko, 30. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/2006/59), Estonsko, 14. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2006/56), Lucembursko, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k nástrojům měnové politiky (CON/2006/49), Lotyšsko, 23. 10. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/2006/41), Slovinsko, 10. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Stanovisko ke změnám požadavků na minimální likviditu (CON/2006/26), Lotyšsko, 31. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k rozšíření základu pro stanovení minimálních rezerv a k zavedení diferencované sazby minimálních rezerv  (CON/2006/11), Lotyšsko, 23. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko ke zrušení překonaných právních předpisů týkajících se Evropského měnového systému (CON/2006/8), Úř. věst. C 49, 28. 2. 2006, s. 35.Dodatečné informace
 50. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/2006/3), Estonsko, 13. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv Central Bank of Cyprus  (CON/2005/35), Kypr, 10. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k poskytnutí příspěvku Rakouska (financovaného prostřednictvím Oesterreichische Nationalbank) do svěřeneckého fondu MMF pro země s nízkými příjmy, postižené přírodní katastrofou (CON/2005/29), Rakousko, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv  (CON/2005/14), Maďarsko, 31. 5. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv u družstevních záložen (kredito unija) (CON/2005/8), Litva, 1. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko ke zproštění povinnosti minimálních rezerv (CON/2004/29), Malta, 1. 9. 2004.
 56. Stanovisko k nařízení Rady, kterým se zřizuje systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států  (CON/2001/8), Úř. věst. C 151, 22. 5. 2001, s. 18.
 57. Stanovisko ke složení Hospodářského a finančního výboru  (CON/1998/53), Úř. věst. C 77, 20. 3. 1999, s. 9.
 58. Stanovisko k zúčtování a vypořádání transakcí s cennými papíry (CON/1998/49), Finsko, 2. 11. 1998.
 59. Stanovisko k nástrojům a postupům měnové politiky a k minimálním rezervám  (CON/1998/47), Portugalsko, 1. 10. 1998.
 60. Stanovisko k rozhodnutí Rady pro měnovou politiku Banque de France o minimálních rezervách  (CON/1998/43), Francie, 23. 9. 1998.
 61. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/1998/41), Španělsko, 8. 9. 1998.
 62. Stanovisko k operacím Banque de France na peněžním trhu  (CON/1998/29), Francie, 10. 6. 1998.
 63. Od svého zřízení dne 1. června 1998 ECB převzala poradní funkce EMI.
 64. Stanovisko k zákonu o regulaci úvěrů (CON/1995/17), Dánsko, 18. 12. 1995.
 65. Stanovisko k právní úpravě intervencí na peněžním trhu (CON/1995/13), Francie, 12. 10. 1995.
 66. Stanovisko k měnovému financování (CON/1995/8), Švédsko, 10. 5. 1995.
 67. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/1995/2), Rakousko, 10. 3. 1995.
 68. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/1994/5), Portugalsko, 21. 9. 1994.