Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k makroobezřetnostním nástrojům (CON/2018/58), Španělsko, 21. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k požadavkům na minimální rezervy, které stanovuje Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Maďarsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (CON/2018/37), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 4. Stanovisko k přezkumu obezřetnostního zacházení s investičními podniky (CON/2018/36), Úř. věst. C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 5. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
 6. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí  (CON/2017/39), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
 7. Stanovisko k návrhu rozhodnutí o provádění měnové politiky ze strany Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvatsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 9. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (CON/2017/6), Úř. věst. C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatečné informace
 10. Stanovisko k pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu  (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 11. Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A  (CON/2016/51), Francie, 21. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatečné informace
 14. Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k finančním nástrojům způsobilým pro operace měnové politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k úročení minimálních rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky (CON/2014/11), Polsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko ECB k návrhu nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2014/2), Úř. věst. C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatečné informace
 21. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2013/47), Lotyšsko, 3. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2012/110), Litva, 21. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko ke změnám zákona o dani z finančních transakcí (CON/2012/94), Maďarsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k operacím na volném trhu a stálým facilitám (CON/2012/78), Rumunsko, 23. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k návrhu nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (CON/2012/62), Úř. věst. C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 27. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv  (CON/2012/16), Lotyšsko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k režimu minimálních rezerv (CON/2012/7), Rumunsko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/2011/75), Česká republika, 30. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 30. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro  (CON/2011/24), Úř. věst. C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatečné informace
 31. Stanovisko k reformě správy ekonomických záležitostí v Evropské unii (CON/2011/13), Úř. věst. C 150, 20. 5. 2011, s. 1.
 32. Stanovisko ke změnám vnitrostátního rámce pro operace měnové politiky v zájmu jeho další harmonizace s rámcem Eurosystému  (CON/2011/7), Litva, 1. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k rámci pro minimální rezervy (CON/2010/84), Estonsko, 26. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko ke změnám rámce pro operace měnové politiky v zájmu jeho další harmonizace s rámcem Eurosystému  (CON/2010/77), Lotyšsko, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí  (CON/2010/68), Maďarsko, 11. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k systému minimálních rezerv (CON/2010/60), Estonsko, 2. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k zavedení sedmidenní vkladové facility (CON/2010/18), Lotyšsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Stanovisko k opatřením na podporu bankovních úvěrů pro podniky  (CON/2010/14), Polsko, 29. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko ke změnám systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (CON/2009/37), Úř. věst. C 106, 8. 5. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 40. Stanovisko k burze cenných papírů, centrálnímu depozitáři a centrálnímu rejstříku cenných papírů  (CON/2009/21), Kypr, 16. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k nástrojům měnové politiky (CON/2008/89), Lotyšsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Stanovisko ke kritériím a podmínkám pro poskytnutí státní záruky (CON/2008/88), Slovinsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (CON/2008/77), Úř. věst. C 328, 23. 12. 2008, s. 1.
 44. Stanovisko ke změnám povinnosti minimálních rezerv (CON/2008/66), Litva, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko ke státní záruce za úvěr poskytnutý ze strany Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v souvislosti s jejím příspěvkem k finanční stabilitě (CON/2008/46), Belgie, 8. 10. 2008.
 46. Stanovisko k finanční podpoře úvěrových institucí (CON/2008/44), Irsko, 3. 10. 2008.
 47. Stanovisko ke změnám, které umožní Banque centrale du Luxembourg účinněji přispívat k finanční stabilitě a které upřesňují úpravu povinnosti minimálních rezerv  (CON/2008/42), Lucembursko, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko ke změnám v systému minimálních rezerv, které souvisejí s rozdělením bank  (CON/2007/34), Polsko, 13. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k režimu minimálních rezerv  (CON/2007/22), Rumunsko, 1. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k výpočtu povinných minimálních rezerv a k souvisejícím postupům (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.
 51. Stanovisko k nástrojům měnové politiky a systému vypořádání obchodů s cennými papíry, který je provozován Latvijas Banka (CON/2007/12), Lotyšsko, 30. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/2006/59), Estonsko, 14. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k trhům finančních nástrojů  (CON/2006/56), Lucembursko, 11. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k nástrojům měnové politiky (CON/2006/49), Lotyšsko, 23. 10. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/2006/41), Slovinsko, 10. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Stanovisko ke změnám požadavků na minimální likviditu (CON/2006/26), Lotyšsko, 31. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Stanovisko k rozšíření základu pro stanovení minimálních rezerv a k zavedení diferencované sazby minimálních rezerv  (CON/2006/11), Lotyšsko, 23. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko ke zrušení překonaných právních předpisů týkajících se Evropského měnového systému (CON/2006/8), Úř. věst. C 49, 28. 2. 2006, s. 35.Dodatečné informace
 59. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/2006/3), Estonsko, 13. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv Central Bank of Cyprus  (CON/2005/35), Kypr, 10. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k poskytnutí příspěvku Rakouska (financovaného prostřednictvím Oesterreichische Nationalbank) do svěřeneckého fondu MMF pro země s nízkými příjmy, postižené přírodní katastrofou (CON/2005/29), Rakousko, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv  (CON/2005/14), Maďarsko, 31. 5. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv u družstevních záložen (kredito unija) (CON/2005/8), Litva, 1. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko ke zproštění povinnosti minimálních rezerv (CON/2004/29), Malta, 1. 9. 2004.
 65. Stanovisko k nařízení Rady, kterým se zřizuje systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států  (CON/2001/8), Úř. věst. C 151, 22. 5. 2001, s. 18.
 66. Stanovisko ke složení Hospodářského a finančního výboru  (CON/1998/53), Úř. věst. C 77, 20. 3. 1999, s. 9.
 67. Stanovisko k zúčtování a vypořádání transakcí s cennými papíry (CON/1998/49), Finsko, 2. 11. 1998.
 68. Stanovisko k nástrojům a postupům měnové politiky a k minimálním rezervám  (CON/1998/47), Portugalsko, 1. 10. 1998.
 69. Stanovisko k rozhodnutí Rady pro měnovou politiku Banque de France o minimálních rezervách  (CON/1998/43), Francie, 23. 9. 1998.
 70. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/1998/41), Španělsko, 8. 9. 1998.
 71. Stanovisko k operacím Banque de France na peněžním trhu  (CON/1998/29), Francie, 10. 6. 1998.
 72. Od svého zřízení dne 1. června 1998 ECB převzala poradní funkce EMI.
 73. Stanovisko k zákonu o regulaci úvěrů (CON/1995/17), Dánsko, 18. 12. 1995.
 74. Stanovisko k právní úpravě intervencí na peněžním trhu (CON/1995/13), Francie, 12. 10. 1995.
 75. Stanovisko k měnovému financování (CON/1995/8), Švédsko, 10. 5. 1995.
 76. Stanovisko k minimálním rezervám (CON/1995/2), Rakousko, 10. 3. 1995.
 77. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/1994/5), Portugalsko, 21. 9. 1994.