CON/2007/16

  1. Atzinums par obligātās rezerves prasību aprēķināšanu un saistītajām procedūrām (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.