CON/2007/16

  1. Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų apskaičiavimo reikalavimų ir susijusių procedūrų (CON/2007/16), Malta, 2007 6 15.