CON/2007/16

  1. Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteiden laskemisesta ja muista siihen liittyvistä menettelyistä (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.