CON/2007/16

  1. Udtalelse om beregning af mindstereservekrav og hermed forbundne procedurer. (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.