CON/2007/16

  1. Stanovisko k výpočtu povinných minimálních rezerv a k souvisejícím postupům (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.