CON/2007/16

  1. Становище относно изчисляването на минималните задължителни резерви и свързаните с това процедури (CON/2007/16), Малта, 15.6.2007.