Menu

CON/2006/8

  1. Yttrande om upphävande av obsolet lagstiftning avseende Europeiska monetära systemet (CON/2006/8), EUT C 49, 28.2.2006, s. 35.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3181/78 och rådets förordning (EEG) nr 1736/79 avseende penningpolitik (KOM(2005)611)