CON/2006/8

  1. Mnenje o razveljavitvi zastarelih predpisov v zvezi z evropskim monetarnim sistemom (CON/2006/8), UL C 49, 28. 2. 2006, str. 35.

      Dodatne informacije

       
      Predlog Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3181/78 in Uredbe Sveta (EGS) št. 1736/79 na področju monetarne politike (KOM(2005)611)