CON/2006/8

  1. Stanovisko k zrušeniu obsoletných právnych predpisov týkajúcich sa Európskeho menového systému (CON/2006/8), Ú. v. EÚ C 49, 28. 2. 2006, s. 35.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) 1736/79 v oblasti menovej politiky (KOM(2005)611)