Menu

CON/2006/8

  1. Advies inzake de intrekking van achterhaalde wetgeving betreffende het Europees Monetair Stelsel (CON/2006/8), PB C 49 van 28.2.2006, blz. 35.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3181/78 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1736/79 van de Raad op het gebied van het monetaire beleid (COM(2005)611)