CON/2006/8

  1. Atzinums par novecojušo tiesību aktu atcelšanu attiecībā uz Eiropas monetāro sistēmu (CON/2006/8), OV C 49, 28.2.2006, 35. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 3181/78 un Padomes Regulu (EEK) 1736/79 monetārās politikas jomā (COM(2005)611)