Menu

CON/2006/8

  1. Vélemény az Európai Monetáris Rendszerrel kapcsolatos elavult jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (CON/2006/8), HL C 49., 2006.2.28., 35. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és a 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendelet iránt (COM(2005)611)