Menu

CON/2006/8

  1. Γνώμη σχετικά με την κατάργηση νομοθεσίας που αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (CON/2006/8), EE  C 49 της 28.2.2006, σ. 35.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3181/78 του Συµβουλίου και του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συµβουλίου στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής (COM(2005)611)