Menu

CON/2006/8

  1. Udtalelse om ophævelse af forældet lovgivning vedrørende Det Europæiske Monetære System (CON/2006/8), EUT C 49 af 28.2.2006, s. 35.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3181/78 og Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 på det monetære område (KOM(2005)611)