Menu

CON/2006/8

  1. Stanovisko ke zrušení překonaných právních předpisů týkajících se Evropského měnového systému (CON/2006/8), Úř. věst. C 49, 28. 2. 2006, s. 35.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3181/78 a nařízení Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti měnové politiky (KOM(2005)611)