Menu

CON/1998/53

  1. Yttrande om sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén  (CON/1998/53), EGT C 77, 20.3.1999, s. 9.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om närmare bestämmelser om sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén (KOM(1998) 110)