Menu

CON/1998/53

  1. Lausunto talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta (CON/1998/53), EYVL C 77, 20.3.1999, s. 9.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi yksityiskohtaisista säännöistä talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta (KOM(1998) 110)