Menu

CON/1998/53

  1. Udtalelse om sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (CON/1998/53), EFT C 77 af 20.3.1999, s. 9.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets afgørelse om sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (KOM(1998) 110)