CON/2001/8

  1. Mnenje o Uredbi Sveta o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (CON/2001/8), UL C 151, 22. 5. 2001, str. 18,