CON/2001/8

  1. Advies inzake een verordening van de Raad houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (CON/2001/8), PB C 151 van 22.5.2001, blz. 18.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (COM(2001) 113)