CON/2001/8

  1. Udtalelse om Rådets forordning om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2001/8), EFT C 151 af 22.5.2001, s. 18.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om indførelse af en enhedsmekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2001) 113)