CON/2018/36

 1. Mnenje o pregledu bonitetne obravnave investicijskih podjetij (CON/2018/36), UL C 378, 19. 10. 2018, str. 5.

   Dodatne informacije

    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 (COM(2017)790) final
    
   Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU (COM(2017)791) final