Menu

CON/2014/2

  1. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare (CON/2014/2), JO C 113, 15.4.2014, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare