Menu

CON/2014/2

  1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta (CON/2014/2), ELT C 113, 15.4.2014, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta