CON/2011/7

 1. Nuomonė dėl nacionalinių pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis (CON/2011/7), Lietuva, 2011 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Papildoma informacija

    
   Nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. lapkričio 15 d. Nutarimo Nr. 154 „dėl tinkamo turto Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti atrinkimo, įvertinimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo ir tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pakeitimo“ pakeitimo