CON/2010/77

  1. Udtalelse om ændring af grundlaget for pengepolitiske operationer mhp. en yderligere harmonisering med Eurosystemet (CON/2010/77), Letland, 5.11.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language