CON/2010/77

  1. Становище относно изменения на рамката за операциите по паричната политика с оглед на допълнителното ѝ хармонизиране с Евросистемата (CON/2010/77), Латвия, 5.11.2010.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language