Menu

CON/2009/37

  1. Yttrande om ändringar av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans  (CON/2009/37), EUT C 106, 8.5.2009, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans