Menu

CON/2009/37

  1. Stanovisko k zmenám a doplneniam systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov  (CON/2009/37), Ú. v. EÚ C 106, 8. 5. 2009, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov