Menu

CON/2009/37

  1. Aviz cu privire la modificările mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre (CON/2009/37), JO C 106, 8.5.2009, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 332/2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre