Menu

CON/2009/37

  1. Opinia w sprawie zmian instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (CON/2009/37), Dz.U. C 106 z 8.5.2009, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek - rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich