Menu

CON/2009/37

  1. Advies aangaande wijzigingen aan het mechanisme voor de financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten  (CON/2009/37), PB C 106 van 8.5.2009, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten