Ekonomiskt stöd

 1. ECB:s beslut av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2003/14), EUT L 297, 15.11.2003, s. 35.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut av den 19 juni 2009 om ändring av beslut ECB/2003/14 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd  (ECB/2009/17), EUT L 190, 22.7.2009, s. 11.
  2. Beslut ECB/2003/14. Inofficiell konsoliderad version [1 a)-b)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 23.7.2009.
 2. ECB:s beslut av den 21 september 2010 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2010/15), EUT L 253, 28.9.2010, s. 58.
  1. ECB:s beslut av den 31 oktober 2011 om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2011/16), EUT L 289, 8.11.2011, s. 35.Ytterligare information
 3. ECB:s beslut av den 14 oktober 2010 om administrationen av EU:s upplåning och utlåning inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen  (ECB/2010/17), EUT L 275, 20.10.2010, s. 10.
 4. ECB:s beslut av den 20 december 2010 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2010/31), EUT L 10, 14.1.2011, s. 7.Ytterligare information
  1. Beslut ECB/2010/31. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 2.11.2011.