Finančna pomoč

 1. Sklep ECB z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (ECB/2003/14), UL L 297, 15. 11. 2003, str. 35.
  1. Sklep ECB z dne 19. junija 2009 o spremembah Sklepa ECB/2003/14 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (ECB/2009/17), UL L 190, 22. 7. 2009, str. 11.
  2. Sklep ECB/2003/14. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 23. 7. 2009.
 2. Sklep ECB z dne 21. septembra 2010 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2010/15), UL L 253, 28. 9. 2010, str. 58.
  1. Sklep ECB z dne 31. oktobra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2010/15 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro, in o spremembah Sklepa ECB/2010/31 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2011/16), UL L 289, 8. 11. 2011, str. 35.Dodatne informacije
 3. Sklep ECB z dne 14. oktobra 2010 o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo  (ECB/2010/17), UL L 275, 20. 10. 2010, str. 10.
 4. Sklep ECB z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2010/31), UL L 10, 14. 1. 2011, str. 7.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB/2010/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  2. 11. 2011.