Asistență financiară

 1. Decizia BCE din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu  (BCE/2003/14), JO L 297, 15.11.2003, p. 35.
  1. Decizia BCE din 19 iunie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2003/14 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu  (BCE/2009/17), JO L 190, 22.7.2009, p. 11.
  2. Decizia BCE/2003/14. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  23.7.2009.
 2. Decizia BCE din 21 septembrie 2010 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2010/15), JO L 253, 28.9.2010, p. 58.
  1. Decizia BCE din 31 octombrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro şi de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2011/16), JO L 289, 8.11.2011, p. 35.Informaţii suplimentare
 3. Decizia BCE din 14 octombrie 2010 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare stabilite de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară  (BCE/2010/17), JO L 275, 20.10.2010, p. 10.
 4. Decizia BCE din 20 decembrie 2010 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2010/31), JO L 10, 14.1.2011, p. 7.Informaţii suplimentare
  1. Decizia BCE/2010/31. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  2.11.2011.