Środki wsparcia finansowego

 1. Decyzja EBC z dnia 7 listopada 2003 r. dotycząca administrowania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek, zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej (EBC/2003/14), Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 35.
  1. Decyzja EBC z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/14 dotyczącą zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego  (EBC/2009/17), Dz.U. L 190 z 22.7.2009, str. 11.
  2. Decyzja EBC/2003/14. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 23.7.2009.
 2. Decyzja EBC z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro  (EBC/2010/15), Dz.U. L 253 z 28.9.2010, str. 58.
  1. Decyzja EBC z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/15 w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro, oraz zmieniająca decyzję EBC/2010/31 w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro  (EBC/2011/16), Dz.U. L 289 z 8.11.2011, str. 35.Dodatkowe informacje
 3. Decyzja EBC z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej  (EBC/2010/17), Dz.U. L 275 z 20.10.2010, str. 10.
 4. Decyzja EBC z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro  (EBC/2010/31), Dz.U. L 10 z 14.1.2011, str. 7.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC/2010/31. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2.11.2011.