Financiële ondersteuning

 1. Besluit van de ECB van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (ECB/2003/14), PB L 297 van 15.11.2003, blz. 35.Aanvullende informatie
  1. Besluit van de ECB van 19 juni 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2003/14 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn  (ECB/2009/17), PB L 190 van 22.7.2009, blz. 11.
  2. Besluit ECB/2003/14. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  23.7.2009.
 2. Besluit van de ECB van 21 september 2010 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen  (ECB/2010/15), PB L 253 van 28.9.2010, blz. 58.
  1. Besluit van de ECB van 31 oktober 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/15 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben, en tot wijziging van Besluit ECB/2010/31 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2011/16), PB L 289 van 8.11.2011, blz. 35.Aanvullende informatie
 3. Besluit van de ECB van 14 oktober 2010 betreffende het beheer van door de Unie opgenomen en verstrekte leningen in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme  (ECB/2010/17), PB L 275 van 20.10.2010, blz. 10.
 4. Besluit van de ECB van 20 december 2010 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2010/31), PB L 10 van 14.1.2011, blz. 7.Aanvullende informatie
  1. Besluit ECB/2010/31. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  2.11.2011.